Aile Danışmanlığı

Aile sistemi, bir aileyi kapsayan tüm bireylerin birbirleri ile olan ilişkilerini ve duygularını ele alır. Ne var ki birçok sebepten dolayı aile içinde sorunlar meydana gelebilir. Bu sorunların çözülmesi, üstesinden gelinmesinde aile danışmanlığı sağlanır.

Bunun kapsamını ilk olarak eşler içinde veya yakın, geniş aile kapsamında diğer bireyler ile gerçekleşen ilişkilere dair sorunlar, ailenin yaşam dönemine uygun yeni yaşam düzenlenmesi, çocuk bakımı gibi konular oluşturur.

Özellikle çocuklarda aile sevgisi, bunun ne olduğu, önemi gibi duyguların fark ettirilmesi de çalışılır. Dolayısıyla geniş bir kapsama sahiptir. Ele alınan sorun üzerine yoğunlaşarak çözülmeye çalışılır.

Burada önemli olan ailenin nasıl, ne şekilde ele alındığı ve hizmetten nasıl yararlanacağıdır. Bu nedenle aileyi oluşturan her bir birey özel olarak değerlendirilerek, ihtiyaca ve gereksinimlere göre hareket edilir.

Aile Danışmanlığı Ne Yapar?

Aile bireylerine verilen hizmet olarak tanımlanan aile danışmanlığı, bir ailede meydana gelen evlilik, ayrılık ya da boşanma gibi durumlar, kişisel ve ailesel sorunların üstesinden gelmek için verilir. Ancak sadece bununla sınırlı olmaksızın ailede dışlanmak gibi konularda da destek sağlanır.

Özellikle çocuklar yaşadıkları travmalardan veya farklı etmenlerden dolayı, içinde bulundukları ailede dışlandıklarını hissedebilir. Aile danışmanlığı ilgili aile bireyleri ile beraber bir danışmanlık sunarak durumu çözmeyi amaçlar.

Bunun yanı sıra ailenin dışarıdan etkilendiği akrabalar varsa kendilerinin de görüleri alınır. Bütünsel bir yaklaşım sergilenerek çözüm aranır. Terapinin nasıl olacağı, ele alınacak konular ailenin gereksinimlerine göre belirlendikten sonra ilk olarak aile ve söz konusu problem hakkında bilgiler toplanır.

Bundan sonra tüm süreç kişilere özeldir. Eğer çocuk yetiştirme kapsamında aile sevgisi öğretilmek isteniyorsa buna uygun bir plan hazırlanır. Bunun yanı sıra boşanma ve ayrılık gibi konularda da çocuklar sürece hazırlanabilir.

Eğer aile içinde madde bağımlısı olan bir kişi varsa buna yönelik de çözümler sağlanır. Bu nedenle aile danışmanlığı oldukça geniş bir konudur.

Aile Danışmanlığı Hangi Alanlarda Çalışır?

Aile danışmanlığının çalışma alanında aileyi ilgilendiren her konu girer. Bunun yanı sıra ihtiyaca göre şu hizmetlerin sunulması da mümkündür;

 1. Aile çatışmaları
 2. İlişkisel temel ihtiyaçlar
 3. Çiftlerin iletişim problemleri
 4. Ailede sorun çözme yolları
 5. Aldatma ve aldatılma (Sadakatsizlik)
 6. Boşanma süreci ve çocuk
 7. Boşanma ve boşanma sonrası psikolojik destek
 8. Çiftlerde uzlaşma problemi
 9. Duygusal eksiklik
 10. Evliliğe hazırlık
 11. Evlilik öncesi ve sonrası çift danışmanlığı
 12. Evlilikte iletişim sorunları
 13. İş – Özel hayat arasındaki ilişki
 14. Aile sevgisi

Ele alınan her konu ailenin yapısı ve gerekli bilgiler incelendikten sonra özel bir şekilde sağlanır. Bu yönüyle özel bir yapısı vardır.

Aile Danışmanlığında Ne Hedeflenir?

Her aile içinde zamanla bir takım sorunlar meydana gelebilir. Bunların çocuklar da dahil her aile bireyi üzerinde ciddi bir etkisi olur. Aile danışmanlığı bu bakımdan sorunların çözülmesi, ayrılık gibi süreçlere daha iyi geçilmesi, ölüm ve kronik hastalık gibi durumlarda çocukların hazırlanması gibi amaçlara sahiptir.

Ele aldığı bu gibi konular sayesinde, aile danışmanlığı net ve açık bir yapıya sahiptir. Böylece aileye destek olma amaçlanır. Bunların yanı sıra özellikle yeni çiftlere ve bebek sahibi olanlara aile sistemi hakkında bilgi verme, onları bu sürece hazırlama gibi amaçlar da yer alır.

Bu bakımdan hizmette hedeflenenler her aile için değişiklik gösterir. Terapide aileye sağlıklı bir yaşam alanı sunularak, sorunun kökeni ve çözümü üzerine yoğunlaşılır.

Aile Danışmanlığı Nasıl Yapılır?

Aile danışmanı bir ailede meydana gelen sorunları, aile işleyişi üzerinde durarak, aileyi oluşturan bireylerin de katılmasıyla çözümler arayan uzmandır. Ailede dışlanma konusundan aile içi sevgiye kadar işlenen sorunlar oldukça farklıdır.

Tüm problemlere bütüncül bir şekilde yaklaşılmakta olup kurallar, roller, problem çözme gibi unsurlar hedef alınır.

Danışmanlık süresi kapsamında, gerçekleştirilen terapilerde aile bireylerine farklı testler gerçekleştirilir ve bu çerçevede sonuçları ele alınır. Problemlerin belirlenmesi ardından, kişilerin algı yeteneği ve farkındalığına göre bir terapi planı hazırlanır.

Aile sevgisi, boşanma gibi konularda özellikle çocuklarda terapilerin sayısı artabilir. Yapılan çalışmalarla beraber kişilere daha sağlıklı bir ruh hali kazandırma amaçlanır.

Aile Danışmanlığının Artıları Nelerdir?

Her ne kadar her aile kendi içinde mutlu olmayı, hiçbir problem yaşamamayı istese de bu hiçbir zaman gerçek olmaz. Farklı sebeplerden dolayı sorunlar zaman içerisinde meydana gelebilir. Aile danışmanlığı ile bu problemlerin temelinden ele alınması, çözülmesi ve böylece kişiye daha sağlıklı bir ruh hali sağlanması amaçlanır.

Bu kapsamda anksiyete, stres bozukluğu ve özgüven kaybı gibi konular ele alınarak çözümüne ilişkin süreçlere gidilebilir. Ayrıca ailede dışlanma gibi konularda da verilebilir. Aile bazı durumlarda bir çocuğu farkında olmadan dışlayıp ikinci plana atarken diğer çocuğu ön plana çıkartabilir.

Bu durumda ön planda olan çocuk tam farkında olmasa bile dışlandığını düşünen çocuk her şeyin farkındadır. Aile içinde bu probleme neden olmasa bile kişisel sorunlar meydana getirir. Aile danışmanlığı bu gibi durumlarda aileye ve bireye yardımcı olarak sorunu çözmeye odaklanır.

Bunun yanı sıra özellikle çocuklar aile sistemi, ne demek olduğu, önemi ve sevgi gibi konularda yeterli bilgiye sahip olmayabilir. Bu durum aileyi olumsuz etkileyeceği için danışmanlık hizmetleri de bu noktada vardır.

Eğer ebeveynler ayrılacaksa bu durum çocukları olumsuz etkiler. Bu süreçte onları hazırlamak için de aile danışmanlığı alınabilir. Tüm bu yönlerden aile danışmanlığı, kişilerin ve ailenin ruhsal durumunu iyileştirmeyi amaçlar.

Terapistin Aile Danışmanlığında Rolü Nedir?

Uzman bir terapist, aile danışmanlığında en önemli rolü oynar. Zira aile sevgisi gibi durumların daha iyi aktarılmasına, boşanma, ölüm, finansal sorunlar gibi durumların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Kişiler arasında bir iletişim köprüsü oluşturarak her aile bireyinin birbirini anlamasını sağlar.

Her bir bireyin, diğerinin bakış açısını görmesine ve anlamasına yardımcı olur. Saygı ile birbirini dinlemesini, açık bir şekilde herkesin kendi duygu ve düşüncesini ifade etmesini, incitici şekilde hareket edilmemesini sağlar. Herkesin birbirini olduğu gibi kabul etmesini ve diğerlerinden beklentilerin öğrenilmesine destek olur.

Aile danışmanlığının inceleme konusu, sadece tek bir bireyi değil aksine tüm bireyleri kapsar.