Taciz Travması

Taciz travması bireylerin, ailelerin ve toplumların konuşmaktan ve tartışmaktan en fazla çekindikleri konuların başında geliyor. Dünyanın birçok bölgesinde cinsel taciz, istismar, şiddet ve tecavüz gibi olaylara maruz kalan kişilerin büyük bir kısmı bu olayların acısını içlerinde saklayıp yaşarlar. Bu travmaların üstesinden gelmeye çabalarken genellikle çevrelerinden destek talep edemez veya etseler bile böyle bir destek göremezler.

Bu travmaları yaşamak başlı başına oldukça zor olsa da olayı daha da zorlaştıran, travmaların ardından gelen süreçte kişilerin bu durumu kimseyle paylaşamaması ve yeterli destek ve yardımı görememesidir. Sözlü, şiddet, fiziksel veya cinsel istismarın uzun dönem etkileri kişiler için büyük sorunlar arasında bulunuyor ve bu noktada mutlaka psikolojik destek alınması gerekiyor.

Taciz Travması Nedir?

Travma, kişilerin çaresizlik ve korkunun en uç noktaları ile yüz yüze gelmesine yol açmaktadır. Kişiler kendilerini tehlikeye sokan bu duruma uygun cevap veremediğinde travmatizasyon ortaya çıkar.

Travmatik olaylarda kişiler iç benlik uyumu ile dış çevre arasındaki dengeyi kaybeder ve bu noktada hatırlanmayan travmalar haline de dönebilirler. Yoğun şekilde korku ve heyecan yaşatan cinsel travmalar ve taciz travmaları kişilerin, hayatı üzerindeki kontrolünü kaybetmesine yol açabilir. Kişiler günlerce bozulan bu dengeyle beraber çeşitli psikolojik bozukluklar gösterebilir.

Taciz Travması Neden Olur?

Yapılan araştırmalarla cinsel istismar vakalarının sadece %15 kadarının bildirildiği düşünülmektedir. Tacize, bilindiğinin aksine sadece kadınlar değil erkekler de uğramaktadır. Bu tacizler sadece fiziksel değildir ve farklı çeşitleri de olabilir. Örnek olarak kişilerin kendi eşi bile olsa istenmeyen cinsel davranışlar taciz travmasına yol açabilir.

Taciz travması neden olur konusunda sapkın ve cinsel davranışlara zorlanma, istenmeyen sözlü ve fiziksel tacizler gibi durumlar toplumdan topluma, kültürden kültüre değişiklik gösterebilir. Örnek olarak bir toplumda herhangi bir kişiye sözel beğeni sunmak taciz sayılabilirken, diğer bir toplumda normal karşılanabilmektedir.

Taciz Travması Belirtileri

Birçok kadın ve erkek taciz travması yaşadığı zaman oluşan psikolojik yansımalar, kişilerin ruhsal yapısına bağlı olarak kişiden kişiye değişebilir. Taciz travmaları bireylerin hayatında hatırlamak istemediği en çok korktuğu ve bu durumdan çekindiği travmalardır. Bir taciz travmasına uğrayan kişi bu travma ile senelerce yaşamaktadır. Taciz travması belirtileri dışardan bakıldığında belli olmayabilir çünkü birçok kadın ve erkek bu travmalara maruz kaldığında genellikle yakınlarından, çevresinden saklarlar ve destek aramazlar. Taciz travması belirtileri,

  • Travma sonrasında tek tik tepkiler yoktur, klinik olarak travma sonrası stres bozukluğu görülebilir.
  • Akut stres bozukluğu, fobiler, psikotik tepkiler, uyku bozuklukları, madde kullanımı, cinsel fonksiyon bozukluğu, depresyon görülebilir.
  • Cinsellikten kaçma, utanç, özgüven kaybı taciz travması belirtileridir.
  • Çaresizlik, rüyada sürekli travma anını görmek ve travma anı. Duygusundan çıkamama gibi kişiler bunların yanında toplumdan uzaklaşarak kendini her şeyden soyutlama, düşmüş benlik saygısı, güven problemleri içerisine de girebilir.

Taciz Travması İçin Ne Yapılmalı?

Her toplumda karşılaşılan taciz travmaları ile baş etme konusunda yaşanılan kültürlerin çok fazla etkisi vardır. Özellikle kişisel hakların gelişmediği bazı kapalı toplumlarda, çoğu cinsel travmaların saklanması, kimseye söylenememesi de acı bir gerçektir. Kişiler için travma anının zor olmasının yanı sıra bunu paylaşmamak, destek görememek de bu süreci zorlaştırmaktadır.

Özellikle sürekli tekrarlanan taciz durumu söz konusu olduğu zaman kişiler büyük duygusal zararlar görebilmektedir ve bu durum travma tedavisi ile çalışılmazsa kişileri hayatı boyunca etkilemektedir. Tacizler her toplumda ve kültürde görülebiliyor ve bu noktada kişilerin yaşadığı ailesiyle, güvendiği kişilerle paylaşması ve psikolojik yardım alması gerekir.

Travmalar için psikolojik destek almak kişilerin hem o dönemdeki hem de gelecekteki hayatı için son derece önemlidir fakat bazen aileler çevre baskısı nedeniyle veya çocuklarına inanmadıklarından dolayı bu tarz olayları örtebilirler. Bu nedenle tacizin çeşidi ne olursa olsun sadece cinsel taciz değil, sözlü, fiziksel gibi taciz durumlarında bu durumu sonlandırmak adına çevrelerinden destek almalıdırlar.