Aile Dizimi Nedir?

Aile Dizimi Ankara - Aile Dizimi Nedir?

Aile dizimi kişinin başına gelen bazı olumsuz durumların etkilerini dna’sında taşıması ve genetiğinden gelen diğer bireylere yansımasını kapsamaktadır. Örneğin bir erkeğin asansör gibi kapalı bir alanda kalıp çok etkilenip ve izi dnasında taşıyabilir, sonrasında ise bu problem ileride çocuğunada geçebilmektedir.

Aile dizimi terapi yaklaşımı, 1990’ların ortalarında Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafından geliştirildi . Aile dizimi terapisi, işte ve aile bağlarında bulunan olumsuz enerjiye yönelik yapılan bir çalışmadır. Yaklaşık 50 yıldır ailelerdeki ruh sağlığı endişeleri, hastalık, olumsuz duygular ve potansiyel olarak yıkıcı davranış kalıplarına karşı üyelerin başa çıkmasına yardımcı olmanın bir yolu olarak bu tedavi geliştirildi. Aile dizimi tedavisini öneren psikologlar, yöntemin diğer terapi yöntemlerinden daha az kısıtlayıcı olduğuna inanır ve insanların farklı bakış açıları ve alternatif çözümler görmesine izin verme kapasitesini destekler.

Bu makalede aile dizimi terapisi hakkında detaylı bilgi, terapi türleri ve aile dizimi terapisinin hangi konularda yardımcı olabileceği yer almaktadır. Bu bilgiler için okumaya devam edebilirsiniz.

Aile Dizimi Terapisi Nedir?

Aile dizimi terapisi, bir terapistin danışanın aile geçmişi, dinamikleri ve olası işlevsel olmayan kalıpları hakkında içgörü ve bilgi elde etmek için kullanabileceği terapötik bir müdahaledir. Aile dizimini kullanırken, terapist, danışanın endişeleriyle ilgili dinamikleri canlandırmak için danışanla akraba olmayan kişilerin çeşitli aile üyelerinin rollerini üstlenmesini sağlar. Bu teknik, bir ifade terapisi biçimi olarak kabul edilir ve amaç, danışanın bir endişe üzerinde çalışmasına veya bir çatışmaya ilişkin daha iyi içgörü geliştirmesine yardımcı olmaktır.

Aile Dizimleri Hangi Konularda Yardımcı Olabilir?

Bir terapist, ortaya çıkan bir dizi endişe için bir aile dizimi önerebilir ve bir müşteri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı bu müdahaleyi düşünmeye karar verebilir:

  • Danışan , kendi ailesinden öğrendiği dinamiklerle ilgili olabilecek, ilişkilerinde işlevsiz veya zararlı kalıpları kırmak istemektedir.
  • Bir çift , birbirlerinin geçmişini ve köken ailelerinin, her birinin ilişkiye getirdiklerini nasıl etkilediğini daha iyi anlamak istiyor.
  • Danışan , vefat etmiş, ulaşılamayan ya da danışanın iletişim kurmakta kendini güvende hissetmediği çocukluğundan kalma bir istismarcıyla yüzleşmek istemektedir.
  • Danışan, çocukluğundaki kalıpların ruh sağlığını nasıl etkilemeye devam ettiğine dair fikir edinmek istiyor.

Çocukluk travmasının üstesinden gelmek için mücadele edenler , bir akrabanın ölümünden sonra karmaşık duygular yaşayanlar veya sorunlu aile dinamiklerinin çeşitli diğer etkileri için faydalı olabilirler.

Aile Dizimi Terapisi Türleri

Geleneksel bir aile dizimi terapisi, danışanın aile üyeleri olarak yer alan insanları içerdiğinden, genellikle bir grup ortamında yapılır.

1. Grup Tekniği

Terapist aile üyelerinin duruşunu, pozisyonunu ve sözlerini yönlendirir. Danışan akrabalarıyla doğrudan etkileşim kurabilir veya bir kenara çekilip etkileşimlerin gelişmesini izleyebilir.

2. Bireysel Teknik

Aile dizimi bireysel olarak da yapılabilir. Müşteri , çeşitli aile üyelerini temsil etmek için oyuncaklar veya figürler yardımıyla terapi tekniği kullanabilir. Benzer şekilde, aile ağaçlarını çizmek ve aile içindeki çeşitli dinamikleri belirtmek için sanat terapisi tekniklerini kullanabilirler. Bireysel aile kümelenmeleri, danışanın diğer fiziksel insanlarla aile etkileşimlerini canlandırmasına izin vermez, ancak terapist ve danışan, ilişkilerin haritasını çıkarmak ve kalıpları fark etmek için daha uzun bir süre boyunca birlikte çalışabilir.

Aile Dizimlerinin Faydaları

Aile diziminden yararlanan danışanlar, bu müdahalenin ardından arınma yaşayabilirler çünkü bu onların çatışma, travma ve zorlu geçmiş deneyimleri güvenli bir ortamda aşmalarına izin verir.

Aile dizimi, danışanın dikkatini daha önce dikkate almadığı kalıplara ve dinamiklere çektiği için, muhtemelen davranışlarına ilişkin daha iyi bir içgörü geliştireceklerdir. Bu, daha sağlıklı iletişime ve daha tatmin edici ilişkilere yol açabilir. Aile dizimi terapisi ayrıca, danışanın geçmişinden gelen travmatik olayları işlemek için güçlü bir alan yaratır.

Leave A Comment